NHỮNG CON VẬT ĐÃ TỪNG XUẤT HIỆN TRÊN TIỀN GIẤY XƯA VIỆT NAM (PHẦN 1)

 

NHỮNG CON VẬT ĐÃ TỪNG XUẤT HIỆN TRÊN TIỀN GIẤY XƯA VIỆT NAM (PHẦN 1)

 

Việt Nam từ xa xưa là nước nông nghiệp , đời sống nhân dân thường gắn liền với ruộng đồng và thiên nhiên . Do đó , trên những tờ tiền xưa thường xuất hiện các con vật như con trâu , con hổ, con ngựa, con voi, con nai , con chim ,....

thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa , những tờ tiền thường gắn liền với những hình ảnh con vật thân thuộc trên 

Như tiền Việt Nam Cộng Hòa thời kỳ 1972 là đặc trưng của những tờ tiền có hình con thú. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phát hành bộ tiền với 5 loại mệnh giá, từ 50 đồng đến 1.000 đồng. Mặt trước của các tờ tiền này giống nhau, đều in hình Dinh Độc Lập, nhưng mặt sau lại là hình những con vật. 

Tiền hình con trâu Việt Nam năm 1972 mệnh giá 100 đồng , màu sắc chủ đạo là xanh lá

 

Tiền hình con trâu

 

Tiền hình con trâu Việt Nam năm 1972

 

Tiền hình con ngựa Việt Nam năm 1972 mệnh giá 50 đồng , màu sắc chủ đạo là xanh dương


Tiền con ngựa năm 1972
 

 

Tiền hình con ngựa năm 1972

 

Tiền con cọp mệnh giá 500 đồng năm 1972, với các hình vẽ bảo an màu đỏ.

Tiền con cọp Việt Nam năm 1972

Tiền con cọp năm 1972

 

Tiền con nai mệnh giá 200 đồng có màu vàng chủ đạo. Phía sau mỗi tờ tiền là dòng chữ: "Hình phạt khổ sai những kẻ giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát

 

Tiền con nai mệnh giá 200 đồng
 

Tiền con nai mệnh giá 200 đồng năm 1972

 

Năm 1972, tiền con voi mệnh giá 1000 đồng lớn nhất thời kỳ này với hình ảnh voi Tây Nguyên

 

Tiền con voi năm 1972

 

Tiền con voi năm 1972 mệnh giá 1000 đồng 

 

Trước đó, vào năm 1955 và 1964, hai giấy bạc khác có mệnh giá 10 đồng và 20 đồng cũng mang hình ảnh cá chép hóa rồng,  hình loài vật không có thật, thân chép đầu rồng, phỏng theo sự tích cá chép hóa rồng

 

Tiền cá chép hóa rồng của VNCH

Tiền cá chép hóa rồng của VNCH năm 1964

 

Đồng tiền duy nhất in hình hai con vật là bạc giấy mệnh giá 5 đồng phát hành vào năm 1955 với hình chim công và hình rồng , hai con vật Long - Phụng có ý nghĩa tâm linh đối với người châu Á.

 

Tiền Long Phụng của VNCH

Tiền Long Phụng của VNCH năm 1955

Viết bình luận của bạn
zalo