NHỮNG TỜ TIỀN “CỤ HỒ” THỜI LẬP QUỐC

 

NHỮNG TỜ TIỀN “CỤ HỒ” THỜI LẬP QUỐC

( KỈ NIỆM SINH NHẬT BÁC 19/5/1890-19/5/2020)

Ngày 31/11/1946, sau hơn một năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, lần đầu tiên tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được chính thức phát hành, khẳng định vai trò lưu thông của một đồng tiền tự chủ.

Lúc đầu, “Tiền Cụ Hồ” là tên gọi bắt nguồn từ tình cảm của người dân dành cho vị Chủ tịch nước đầu tiên của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - cụ Hồ Chí Minh. 

 

1000 đồng VNDCCH năm 1951 nâu

 

1000 đồng VNDCCH năm 1951 nâu 

 

Các loại tiền giấy Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đầu tiên có mệnh giá 100 đồng, 20 đồng, 5 đồng và 1 đồng; trên tờ tiền có chữ ký của Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng và Giám đốc Ngân khố Trung ương Phạm Khoa.

 

Tiền Bác Hồ - Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1951

 

Tiền Bác Hồ - Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1958

 

Tại chiến khu Việt Bắc, việc tiêu dùng tiền Cụ Hồ là hiện tượng bình thường.

Tiền 50 đồng VNDCCH năm 1951 nâu

 

Tiền 50 đồng VNDCCH năm 1951 nâu 

 

 

	Tiền VNDCCH 1 đồng 1948 nữ du kích

 

    Tiền VNDCCH 1 đồng 1948 nữ du kích

Tuy nhiên, tại vùng Pháp tạm chiếm, nhất là Hà Nội và các vùng phụ cận, việc tiêu tiền bị hạn chế do chính quyền Thực dân cấm đoán, thu giữ… Mặc dù vậy, người dân vẫn cất giấu, lưu truyền để “vừa tiêu, vừa thờ”

 

50 đồng Việt Nam Dân chủ cộng hòa 1951 công nông

 

50 đồng Việt Nam Dân chủ cộng hòa 1951 công nông

Trong những năm chiến tranh, đặc biệt là kháng chiến chống Mỹ, cả Miền Nam chìm trong khó khăn, nhiều người dân Nam Bộ đã cất giấu những tờ giấy bạc Cụ Hồ bằng nhiều hình thức khác nhau như: bỏ vào ống sữa bò chôn xuống đất, bỏ vào ống tre trên mái nhà, trong ống cuốn vả

 

Những tờ tiền Cụ Hồ

 

Những tờ tiền "Cụ Hồ "

 

 

Những tờ tiền "Cụ Hồ "

 

Những tờ tiền "Cụ Hồ "

 

 

Việc vẽ, giữ gìn và tiếp tục hoàn thiện “chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh” vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những họa sĩ kế thừa sau này để duy trì được tình cảm nồng ấm cho những đồng tiền Cụ Hồ như những ngày đầu.

 

Nguồn : sưu tầm 

 

Viết bình luận của bạn
zalo